Jolien Glas Kinder- Oefentherapie Mensendieck
Hulp bij: motoriek, moeite met bewegen,
pijnklachten, slaapproblemen.
4-18 jaar

Indicaties kinderen van 4-12 jaar:

•    Problemen of veel moeite met leren fietsen, zwemmen of schrijven

•    Te veel vallen, botsten, ergens tegenaan lopen (onhandigheid)

•    Moeite met rennen, springen, klimmen, hinkelen, vangen en gooien

•    Houterige motoriek, weinig vloeiende bewegingen

•    Hypermobiliteit

•    Problemen met schrijven en/of het handhaven van de juiste zithouding

•    Concentratieproblemen


Indicaties kinderen 12-18 jaar:

- Hoofdpijn/ rugklachten

-Houdingsafwijkingen, kromme rug, slappe houding, te strakke houding.

-Niet kunnen ontspannen, leer vanuit je hoofd naar je lijf te gaan.

-Praktische toepasbare hulp bij autisme.

-Slaapadviezen

-Ademhalingsproblematiek

Via spel en motoriek kunnen kinderen geholpen worden bij het scheppen van voorwaarden voor de volgende belemmeringen:
•    concentratieproblemen
•    problemen hebben met samenspelen
•    weinig zelfvertrouwen
•    omgaan met boosheid
•    omgaan met vermoeidheidsklachten
•    omgaan met pesten
Bij kinderen met NLD, ADHD, of een pervasieve ontwikkelingsstoornis (autisme) komen vaak motorische problemen voor.Contactformulier:

Share by: