Jolien Glas Kinder- Oefentherapie Mensendieck
Hulp bij: motoriek, moeite met bewegen,
pijnklachten, slaapproblemen.
Slaapoefentherapie kinderen

Slaapoefentherapie


Slaapoefentherapie voor kinderen
Heeft uw kind moeite met inslapen? Is het vaak een strijd om naar bed te gaan? Is uw kind vroeg wakker? Wanneer slapen niet meer vanzelfsprekend is...is er slaapoefentherapie.

De slaapbehoefte van ieder mens varieert en niemand slaapt precies volgens 'het boekje'. Dus ook kinderen. We kijken hier samen naar wat precies voor uw kind nodig is, dat geeft rust.


Voor kinderen kan er advies, training en oefeningen gegeven worden vanaf 6 maanden. Daarbij worden leuke oefeningen meegegeven om het inslapen/doorslapen te verbeteren. Goed slapen levert beide partijen veel op!


Leer wat je er aan kunt doen!
Aanpak:
-oefeningen
-theorie
-technisch slaapgesprek

Een oplossingsgerichte en doelgerichte aanpak in plaats van probleemgerichte aanpak.
Bel of app: 06 2337 2428 of info@jolienglasoefentherapie.nlVoor informatie, vragen:

Share by: